دعاوی تجاری چیست؟

در حقوق تجارت ایران به موارد مهمی اشاره شده است، از جمله اینکه با مفاهیمی همچون تاجر و اعمال تجاری آشنا می شویم و بسیاری از مردم، بدون آنکه بدانند در حال انجام اعمال تجاری بوده و البته بدون آنکه بخواهند از نظر قانون تجارت تاجر محسوب می شوند.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که بدانیم احکام قانونی در مورد افراد عادی با تجار کمی متفاوت است و به طور مثال اگر تاجر بودن کسی احراز گردد، از طرح دعاوی مربوط به اعسار ممنوع شده و دادگاه ها دعوای اعسار تجار را نمی پذیرند.

از طرف دیگر، بخشی از احکام مربوط به اسناد تجاری همچون چک و سفته نیز در حوزه قانون تجارت توضیح داده شده است و اگرچه افراد گمان می برند که صدور یک برگ چک و یا ضمانت روی چک یا سفته امری ساده و سهل محسوب می شود، اما باید گفت که این اعمال دارای تبعات زیادی برای اشخاص بوده و چه بسیار افرادی هستند که از روی جهل به قانون، مشکلات زیادی در این حوزه دامنگیر ایشان شده است.

همچنین بسیار دیده شده است که افراد بدون داشتن تجربه و دانش کافی، اقدام به ثبت شرکت یا موسسه نموده اند، غافل از اینکه شراکت ایشان با افراد دیگر در هر شرکت مانند شرکت سهامی یا شرکت تضامنی و یا شرکت با مسئولیت محدود و … چه تفاوت هایی دارد و شرکای این شرکت ها چه وظایف قانونی را بر عهده دارند، این موضوعات تا آنجایی اهمیت دارد که قانونگذار برای برخی اقدامات مدیران و شرکای شرکت های تجاری اقدام به جرم انگاری و تعیین مجازات نموده است.

بنابراین شهروندان باید توجه داشته باشند که در دعاوی مربوط به حوزه حقوق تجارت، مانند دعاوی راجع به اسناد تجاری و یا شرکت های تجاری و همچنین موضوعاتی همچون ورشکستگی، همراهی مشاورین زبده و با تجربه، ایشان را از تبعات احتمالی اقداماتشان مصون می دارد. چه اینکه بخواهند یک اقدام تجاری را شروع نمایند و چه اینکه ناشی از سهل انگاری و ناآگاهی دعوایی علیه ایشان در محکمه طرح شده باشد.

دعاوی تجاری با عنایت به سرفصل های قانون تجارت عبارتند از:

دعاوی مربوط به تجار و اعمال تجاری

دلالی

حق العمل کاری

عاملی

تصدی به حمل و نقل

عملیات صرافی

تصدی به امور نمایشگاهی

معاملات برواتی

کشتی سازی

عملیات بیمه و صرافی

دعاوی مربوط به شرکت های تجاری

تشکیل شرکت

انحلال شرکت

حل اختلافات بین شرکای شرکت

الزامات مربوط به اداره شرکت ها

حل اختلاف افراد علیه شرکت ها

دعاوی مربوط به اسناد تجاری

مطالبه وجوه مربوط به اسناد تجاری – چک و سفته

اعلام مفقودی اسناد تجاری

بطلان صدور اسناد تجاری و بی اعتباری آن ها

ضمانت تجاری

دعاوی مربوط به نظام ورشکستگی تجار

ورشکستگی عادی

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقلب

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید