دعاوی خانواده

دعاوی خانواده

اهمیت حفظ و تقویت بنیان خانواده در نزد قانونگذار سبب شده است تا تدوین قواعدی در جهت حمایت از این بنیان ضروری شود . افزایش شمولا دعاوی خانوادگی در دادگاهها نیز نشانگر آن است که کانون خانواده نیازمند حمایت های ویژه ای نیز هست .  به همین دلیل در طی سال های اخیر قانونی تحت عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسیده و مقررات مربوط به دعاوی خانوادگی در آن تدوین شده است . به همین مناسبت ، در این مقاله به بررسی دعاوی خانوادگی ، انواع دعاوی خانوادگی و دادگاه صالح دعاوی خانوادگی خواهیم پرداخت.

دعاوی خانوادگی

منظور از دعاوی خانوادگی به طور کلی آن قسم از دعاوی است که مربوط به کانون خانواده می شود . بر این اساس ، هر گونه دعوایی که در دادگاه مطرح می شود که مربوط به افراد ، به عنوان عضوی از کانون خانوادگی می شود را می توان نوعی از دعاوی خانوادگی محسوب کرد . به عنوان مثال ، زمانی که زن و مردی به عقد هم در می آیند ، یکسری از حقوق و تکالیف به عهده آنها قرار می گیرد که در صورت عدم انجام آنها ، دعوای خانواگی مطرح می شود . یا مثلا ، زمانی هم که والدین صاحب فرزند می شوند ، تنظیم روابط آنها با فرزندانشان جزء روابط خانواده محسوب می شود.

انواع دعاوی خانوادگی

اخیرا ، قانونی در جهت حفاظت و تقویت بنیان خانوادگی به تصویب رسیده است که ” قانون حمایت خانواده ” نام دارد . همانگونه که از نام این قانون مشخص است ، حمایت از خانواده و به نظم در آوردن روابط خانوادگی و جلوگیری از دعاوی خانوادگی هدف از تصویب این قانون است . به همین دلیل ، در ماده ۴ این قانون ، دعاوی خانوادگی و انواع آن بیان شده است . بر اساس این ماده ، انواع دعاوی خانوادگی عبارتند از:

۱- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن

۲- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح

۳- شروط ضمن عقد نکاح

۴- ازدواج مجدد

۵- جهیزیه

۶- مهریه

۷- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

۸- تمکین و نشوز

۹- طلاق ، رجوع از طلاق ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن

۱۰- حضانت و ملاقات طفل

۱۱- نسب

۱۲- رشد ، حجر و رفع آن

۱۳- ولایت قهری ، قیمومت ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴- نفقه اقارب

۱۵- امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶- سرپرستی کودکان بی سرپرست

۱۷- اهدای جنین

۱۸-تغییر جنسیت

دادگاه صالح دعاوی خانوادگی

ماده چهارم قانون حمایت خانواده ، پس از نام بردن انواع دعاوی خانوادگی ، صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را بر عهده دادگاه خانواده قرار داده است . بنابراین ، دادگاه خانواده تنها دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد . لذا در صورتی که دعوای خانوادگی در دادگاهی غیر از دادگاه خانواده مطرح بشود ، دادگاه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و پرونده را به دادگاه خانواده بفرستد . 
اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید