دعاوی حقوقی


دعاوی در یک تقسیم‌بندی کلی به دو نوع دعوای حقوقی و دعوای کیفری تقسیم می‌گردد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که درصدد اقامه دعوا می‌باشند، باید پیش از هر اقدامی با بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی، حقوقی یا کیفری بودن موضوع دعوا را تشخیص داده و سپس براساس آن، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
اقامه‌ی دعوای حقوقی نیازمند تنظیم و تقدیم دادخواست و در برخی از موارد قانونی، نیازمند تنظیم و تقدیم درخواست می‌باشد
دعوای حقوقی مستقیماً در دادگاه حقوقی مطرح می‌شود و شخصی که دعوا را طرح می‌کند خواهان و طرف مقابل او خوانده نامیده می‌شود. در بسیاری از مواد قانونی دادخواست به معنی برگه دادخواست استفاده می‌شود که همان برگه‌ای‌ست که شخص به وسیله آن طرح شکایت حقوقی یا همان دادخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌کند.

به طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است:

1. تقدیم دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی و ارجاع آن به دادگاه
2. ثبت پرونده و ارجاع آن به یکی از شعبات شورای حل اختلاف یا شعب دادگاه های حقوقی حسب مورد
3. ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی
4. جلسات دادرسی که با حضور اصحاب دعوی یا وکلای آنان و ارائه اسناد و لوایح و ثبت اظهارات متداعیین و عنداللزوم اخذ استعلامات، ارجاع به کارشناس، احضار استماع شهادت شهود و هرنوع اقدامی که به تشخیص دادگاه لازم باشد، صورت می گیرد.
5. ورود و جلب ثالث
6. اعتراض ثالث
7. انشاء رای (حکم – قرار )
8. واخواهی( حسب مورد)
9. تجدیدنظر خواهی
10. اعاده دادرسی
11. فرجام خواهی (حسب مورد)
12. تظلم خواهی به رئیس قوه قضائیه و تقاضای طرح مجدد پرونده به لحاظ بینه شرعی و قانونی
13. اجرای حکم (حسب مورد چون در رای های اعلامی اجرای حکمی به آن صورت عرفی وجود ندارد)
14. حقوق و دعاوی در یک تقسیم بندی کلی به مالی و غیر مالی تقسیم می شوند.تشخیص این امر آثاری دارد که تشخیص آن را ضروری می نماید.مثل محاسبه هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل و امکان فرجام خواهی و حق تجدید نظر خواهی و نیز ضرورت رسیدگی به آن در شورا های حل اختلاف.

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید