مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی   
مشورت همان طور که در منابع دینی ما هم به آن تاکید شده “وشاوِرهُم الاَمرِ”و یا “اَمرُهُم  شوُرا بَینَهُم”  از بهترین کارهایی است که از اشتباه جلوگیری کرده و در هر مرحله ای در مسائل می‌تواند مفید و کارساز باشد.
نیاز افراد به مشاوره حقوقی از ضروریاتی است که در مسائل حقوقی و تجاری و ورود به هرنوع فعالیت اقتصادی در جامعه کنونی رو به افزایش است از این رو شرکت ها  و مشاغل مهم از مشاوره های دائم استفاده می کنند تا قبل از انجام هرگونه قرارداد و فعالیت حقوقی از مشاوره بهره بگیرند. در عالم حقوق پیشگیری بهتر از درگیر شدن در دادرسی های طولانی مدت و طاقت‌فرسا است به همین دلیل اگر هر فرد قبل از انجام هر فعالیت حقوقی اقدام به مشاوره حقوقی نماید چه بسا بسیاری از سوء تعبیرها و مسائل ایجاد شده حقوقی به دلیل پیش‌بینی شدن آن توسط فرد حرفه ای به حداقل خواهد رسید و به این طریق افراد اعم از حقیقی و حقوقی می توانند با بهره مندی از مشاوره حقوقی تصمیمات درست تر و قانونمند تری بگیرند.

چه کسانی می توانند مشاوره بدهند

با توجه به علم بودن حقوق هر کسی که اطلاعات حقوقی داشته باشد میتواند مشاوره حقوقی بدهد اما اینکه مشاوره دهنده دارای تجربه کافی و لازم بوده و علم به رویه قضایی نیز داشته باشد حایز اهمیت است؛ برخلاف بسیاری از تعاریف مرسوم که در سایت ها و مجلات آمده که مشاوره حقوقی را در مقابل گرفتن وکیل دادگستری قرار می دهند، ما درصدد هستیم کار مشاوره و پیگیری و مطرح کردن هرگونه دعوا را در امتداد هم قرار داده و به اقتضای موارد و موضوعات حادث هر آنچه برای مصلحت مراجعه‌کننده لازم باشد پیشنهاد کنیم، البته این مقوله مخالف توانایی راهنمایی و مشاوره حقوقی مورد تقاضا از طرف ارباب رجوع نخواهد بود در حقیقت یک رابطه عموم و خصوص مطلق بین این دو مقوله مشاوره حقوقی و بهره بردن از وکالت وکیل دادگستری وجود دارد که به زبان ساده یک وکیل دادگستری عموما مشاوره حقوقی هم ارائه خواهد داد اما هر مشاور حقوقی لزوماً وکیل نیست از این رو برای ارائه خدمات شایسته از افرادی برای مشاوره حقوقی استفاده می‌کنیم که وکیل دادگستری هستند و مشاوره صرفاً یکی از توانایی های ارائه شده به مراجعه کنندگان می باشد.

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید