تعیین تکلیف فرزندان طلاق

تعیین تکلیف فرزندان طلاق

دادگاه خانواده در زمان صدور رأی طلاق مکلف است در خصوص تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زوجین نیز اتخاذ تصمیم بعمل آورد و راجع به حضانت و ملاقات اطفال ضمن صدور رأی به طلاق طبق ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه خانواده مصوب مرداد سال ۷۶ حکم خود را صادر نماید.

حضانت در فقه و قانون یعنی پروردن و اصطلاحا به نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته اطلاق می شود، بدین ترتیب ولایت و سلطنت بر پرورش و ترتیب طفل ، محافظت و نگهداری و مواظبت در پرورش مادی و معنوی و آموزش طفل در تعهد و تکلیف شخص است که طفل تحت سرپرستی وی قرار می گیرد. این حق و تکلیف طبق ماده۱۱۶۹ قانون مدنی در زمان وقوع طلاق تا ۷سالگی با مادر است. چه طفل دختر باشد و چه پسر و پس از ۷سالگی با پدر است.البته پس از ۷سالگی هم در صورت اختلاف بین پدر و مادر درباره سرپرستی طفل ، حضانت و سرپرستی طفل با رعایت مصلحت کودک با دادگاه است.در سرپرستی و حضانت طفل مصلحت کودک در اولویت قرار دارد، اگر مصلحت طفل بر این قرار گیرد که طفل نزد هیچ یک از پدر و مادر نباشد دادگاه طفل را به شخص ثالثی که از هر جهت واجد شرایط باشد می سپارد.

به موازات صدور حکم حضانت حق ملاقات کودک نیز باید در رأی صادره لحاظ شود. به موجب ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی “هرکدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات طفل خود را دارد” این حق ملاقات با توافق طرفین تعیین می شود اما در صورت عدم توافق رأسا توسط دادگاه یک یا دو روز آخر هفته زمان و نحوه آن تعیین می گردد. هرگاه ملاقات یکی از والدین برای کودکان اثر زیانبار و غیرقابل جبرانی داشته باشد یا در این ملاقات ها احتمال خوف جانی برای فرزند وجود داشته باشد، می توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که واجد مشکل هستند شد.

جهت مشاهده مقالات دعاوی خانواده به لینک زیر مراجعه کنید.

دعاوی خانواده
اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید