سوالات متداول

موسسه حقوقی آریانا

 سوالات متداول حقوقی

1) آیا زوجه می تواند بیش از ۱۱۰ سکه ی بهار آزادی به عنوان مهریه از همسر خود مطالبه کند؟

پاسخ:  طبق ماده ی ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ چنانچه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه ی طلای بهار آزادی باشد، نسبت به مازاد این تعداد زوجه در صورتی میتواند مطالبه نماید که زوج ملائت کافی یا توانایی مالی برای پرداخت تعداد مازاد یا بیشتر از ۱۱۰ عدد را داشته باشد.
در نتیجه اگر مرد معسر یا ندار باشد، زن فقط می تواند تا ۱۱۰ سکه را مطالبه کند.

2) چه نوع حبس هایی اخیرا به نصف کاهش یافته است؟

پاسخ : به موجب ماده ی ۱۱ قانون جنجالی کاهش مجازات حبس تعزیری که در سال ۱۳۹۹ تصویب گردید، ماده ی ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بدین صورت اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده:
تبصره: حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه ی ۴ تا درجه ی ۸ به نصف کاهش می یابد.
در نتیجه همه ی حبس های تعزیری که در قانون مجازات بخش تعزیرات آمده همگی به نصف کاهش یافتند.

3) خسارت تأخیر تأدیه ی چک یا دیرکرد چک از چه تاریخی محاسبه می شود؟

پاسخ : طبق قانون استفساریه ی تبصره ی الحاقی به ماده ی ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیرکرد چک از تاریخ سررسید چک یا همان تاریخ مندرج در چک محاسبه می شود و نه از تاریخ برگشت چک.

4) در صورت فوت پدر،نگهداری یا حضانت طفل با کیست؟

پاسخ : به استناد ماده ی ۱۱۷۱ قانون مدنی، در صورتیکه پدر فوت کند، نگهداری فرزند(چه دختر و چه پسر) با مادر خواهد بود و بر خلاف باور عموم،حضانت فرزند با پدر بزرگ یا جدپدری نخواهد بود.

5) آیا می توان ساختمان در حال ساخت را به صورت عادی(منظور با مبایعه نامه ی عادی یا قولنامه) فروخت؟

پاسخ : خیر، چرا که طبق ماده ی ۳ قانون پیش فروش ساختمان، قرارداد پیش فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد، در غیر اینصورت اعتباری ندارد.

6) آیا قراردادهای جمعی در حق اشخاص ثالث هم معتبر است و نفوذ دارد؟

 پاسخ : بله،  به موجب ماده ۶ قانون تملک آپارتمان های مصوب ۱۳۴۳ برای اداره قسمتهای مشترک آپارتمانها،  مجمع عمومی مالکین تشکیل خواهد شد و تصمیماتی که اکثریت اتخاذ کنند و قراردادهایی که به وسیله آن منعقد می گردد برای اقلیت نیز معتبر و الزامی است.

7) منظور از اکثریت در قانون تملک آپارتمان ها چیست؟

پاسخ :  اکثریت به موجب قانون مذکور زمانی حاصل می‌شود که مالکانی که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک هستند با امر موافقت نمایند .

8) عقد صلح در قانون مدنی به چه منظور درج و مورد عمل واقع شده است؟

 پاسخ :  عقد صلح از مهمترین عقود است و با اقتباس از فقه شیعه اثناعشری در قانون مدنی پیش بینی و مصوب شده است عقد صلح به خاطر وسعت و دامنه شمول آن به عنوان «سید الاحکام»  شناخته شده و جایگزین اراده اشخاص در مواردی است که در قالب عقود دیگر نمی گنجد .

9) عقد صلح برای چه مواردی پیش بینی شده است ؟

پاسخ : صلح برای فصل خصومت تشریع گردیده و مورد مصالحه هر مقدار ارزش داشته باشد به هر مبلغ حتی یک سیر نبات انتقال داده می‌شود،  چون غرض و مطلوب متعاملین فصل خصومت است بنابراین ارزش مورد مصالحه مد نظر نیست و به همین دلیل خیار غبن در عقد صلح جاری نیست.

10) آیا صلح بلاعوض هم شرعی و قانونی است؟

پاسخ :  بله،  به این صلح که هیچگونه عوضی در آن پیش‌بینی نشده اصطلاحاً «صلح محاباتی » یا رایگان و مجانی گفته می شود که عمدتاً بین نزدیکان خانواده منعقد می گردد.

موسسه حقوقی آریانا

سوالات متداول خدمات اتباع خارجی

آیا ثبت شرکت بار مالی و پرداخت بیمه و مالیات خارج از حد توان سهامداران شرکت را دارد یا خیر؟

1- در صورت ثبت شرکت از تمام امتیازات و پوشش قانونی برخوردار خواهیم شد.
2- پرداخت کسورات قانونی شامل بیمه، مالیات و ارزش افزوده بستگی به عملکرد شرکت و دفاتر قانونی و حسابداری شرکت و اظهارنامه های فصلی و سالیانه که بر مبنای خود اظهاری صورت می گیرد، دریافت می شود. 
پس بر خلاف تصورات عده ای از اتباع غیرایرانی که به قوانین آشنایی ندارند، کسانی که مبادرت یا اقدام به ثبت شرکت می نمایند، کمترین مبالغ را در چارچوب قوانین مالیاتی پرداخت و بیشترین بهره را از طریق ثبت شرکت و ایجاد ساختار قانونی و حقوقی خواهند برد.

سوالات متداول حقوقی

1) آیا زوجه می تواند بیش از ۱۱۰ سکه ی بهار آزادی به عنوان مهریه از همسر خود مطالبه کند؟

پاسخ:  طبق ماده ی ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ چنانچه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه ی طلای بهار آزادی باشد، نسبت به مازاد این تعداد زوجه در صورتی میتواند مطالبه نماید که زوج ملائت کافی یا توانایی مالی برای پرداخت تعداد مازاد یا بیشتر از ۱۱۰ عدد را داشته باشد.

در نتیجه اگر مرد معسر یا ندار باشد، زن فقط می تواند تا ۱۱۰ سکه را مطالبه کند.

2) چه نوع حبس هایی اخیرا به نصف کاهش یافته است؟

پاسخ : به موجب ماده ی ۱۱ قانون جنجالی کاهش مجازات حبس تعزیری که در سال ۱۳۹۹ تصویب گردید، ماده ی ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بدین صورت اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده:
تبصره: حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه ی ۴ تا درجه ی ۸ به نصف کاهش می یابد.
در نتیجه همه ی حبس های تعزیری که در قانون مجازات بخش تعزیرات آمده همگی به نصف کاهش یافتند.

3)  خسارت تأخیر تأدیه ی چک یا دیرکرد چک از چه تاریخی محاسبه می شود؟

 پاسخ : طبق قانون استفساریه ی تبصره ی الحاقی به ماده ی ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیرکرد چک از تاریخ سررسید چک یا همان تاریخ مندرج در چک محاسبه می شود و نه از تاریخ برگشت چک.

4) در صورت فوت پدر،نگهداری یا حضانت طفل با کیست؟

پاسخ : به استناد ماده ی ۱۱۷۱ قانون مدنی، در صورتیکه پدر فوت کند، نگهداری فرزند(چه دختر و چه پسر) با مادر خواهد بود و بر خلاف باور عموم،حضانت فرزند با پدر بزرگ یا جدپدری نخواهد بود.

5) آیا می توان ساختمان در حال ساخت را به صورت عادی(منظور با مبایعه نامه ی عادی یا قولنامه) فروخت؟

پاسخ : خیر، چرا که طبق ماده ی ۳ قانون پیش فروش ساختمان، قرارداد پیش فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد، در غیر اینصورت اعتباری ندارد.

6) آیا قراردادهای جمعی در حق اشخاص ثالث هم معتبر است و نفوذ دارد؟

 پاسخ : بله،  به موجب ماده ۶ قانون تملک آپارتمان های مصوب ۱۳۴۳ برای اداره قسمتهای مشترک آپارتمانها،  مجمع عمومی مالکین تشکیل خواهد شد و تصمیماتی که اکثریت اتخاذ کنند و قراردادهایی که به وسیله آن منعقد می گردد برای اقلیت نیز معتبر و الزامی است.

7) منظور از اکثریت در قانون تملک آپارتمان ها چیست؟

پاسخ :  اکثریت به موجب قانون مذکور زمانی حاصل می‌شود که مالکانی که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک هستند با امر موافقت نمایند .

8) عقد صلح در قانون مدنی به چه منظور درج و مورد عمل واقع شده است؟

 پاسخ :  عقد صلح از مهمترین عقود است و با اقتباس از فقه شیعه اثناعشری در قانون مدنی پیش بینی و مصوب شده است عقد صلح به خاطر وسعت و دامنه شمول آن به عنوان «سید الاحکام»  شناخته شده و جایگزین اراده اشخاص در مواردی است که در قالب عقود دیگر نمی گنجد .

9) عقد صلح برای چه مواردی پیش بینی شده است ؟

پاسخ : صلح برای فصل خصومت تشریع گردیده و مورد مصالحه هر مقدار ارزش داشته باشد به هر مبلغ حتی یک سیر نبات انتقال داده می‌شود،  چون غرض و مطلوب متعاملین فصل خصومت است بنابراین ارزش مورد مصالحه مد نظر نیست و به همین دلیل خیار غبن در عقد صلح جاری نیست.

10) آیا صلح بلاعوض هم شرعی و قانونی است؟

پاسخ :  بله،  به این صلح که هیچگونه عوضی در آن پیش‌بینی نشده اصطلاحاً «صلح محاباتی » یا رایگان و مجانی گفته می شود که عمدتاً بین نزدیکان خانواده منعقد می گردد.